CDI Alumni

Klub CDI Alumni združuje bývalých laureátov Ceny Dionýza Ilkoviča a porotcov ocenenia, za účelom vytvorenia komunity učiteľov s potenciálom na identifikáciu problémov v školskom systéme, odbornú diskusiu a navrhovanie riešení na základe už overených pozitívnych príkladov.

Účasť v klube CDI Alumni má byť pridanou hodnotou pre samotných učiteľov. Aspoň raz ročne budú laureáti CDI pozvaní na workshop, kde budú môcť získať nové informácie a inšpiráciu pre ďalšiu prácu s nadanou mládežou.

Laureáti CDI sa medzi sebou často nepoznajú, k dispozícii im preto bude komunikačná platforma, určená len pre nich, kde si budú môcť vymieňať skúsenosti, pýtať si rady od kolegov, riešiť neriešiteľné úlohy alebo sa len tak pochváliť úspechom a motivovať ostatných.

Členovia CDI Alumni budú mať možnosť byť súčasťou diskusií o potrebných zmenách v školskom systéme. Každý talentovaný študent, ktorý má chuť rozvíjať sa, si totiž zaslúži mimoriadneho učiteľa.

Členovia CDI Alumni

Ľubomír Konrád
Miroslav Kozák
Pavol Kubinec
Jana Plichtová
Jozef Smrek
Iveta Štefančínová
Andrej Probst
Lucia Dovalová
Marta Mlynarčíková
Jozef Beňuška
Ivan Hnát
Matej Badin