Späť na príbehy

Ako vznikla Cena Dionýza Ilkoviča?

Ocenenie pre obetavých učiteľov.

Pozrite sa, ako vzniklo prvé ocenenie za rozvoj mimoškolskej činnosti.

Ako vznikla Cena Dionýza Ilkoviča?

Na Slovensku žije a pracuje množstvo učiteľov a mentorov, ktorí sa žiakom venujú nad rámec svojich povinností, mimo vyučovania, cez víkendy. Práve im a ich mimoriadnym príbehom Cena Dionýza Ilkoviča patrí. Chceme slovu “učiteľ” vrátiť vážnosť a cveng, chceme učiteľov podporiť, motivovať a povedať im, že si ich vážime. Chceme tým, ktorí si to zaslúžia, odovzdať Cenu Dionýza Ilkoviča – veľkého slovenského vedca, popularizátora a najmä pedagóga.