Späť na príbehy Ďalší príbeh

Matej Badin

Má iba 23 rokov a už vychováva mladé talenty.

„Verím, že to, čo som od spoločnosti dostal, mal by som aj vrátiť.“

Matej Badin

Matej Badin je meno, ktoré s úctou vyslovujú aj kapacity zo Slovenskej akadémie vied. Ako študent univerzity už usilovne pracuje na rozvoji talentovaných stredoškolákov.

Matej Badin verí, že to, čo od spoločnosti dostal, by mal aj vrátiť. Na bratislavskom Gymnáziu Jura Hronca preto vedie fyzikálny krúžok a talentovaných žiakov z celého Slovenska pripravuje na medzinárodné kolá fyzikálnych súťaží. Na rozdiel od ostatných nominovaných neučí desiatky rokov a rešpekt nevzbudzuje jeho vek. Dodávajú mu ho však vedomosti.